Tuinweetjes
van de BATV Zandlaan,
januari 2021

Er zijn een aantal items in het huishoudelijk reglement en een aantal afspraken, gewoontes en gebruiken op ons complex, die alle tuinders moeten weten. Deze onderwerpen hebben we samengevat onder de naam “TUINWEETJES”.

Ieder jaar checkt het bestuur deze TUINWEETJES en krijgen de tuinders in januari een nieuw, bijgewerkt exemplaar per mail toegestuurd: als reminder voor zittende tuinders en ter kennisname voor de nieuwe tuinders.

Dit zijn de TUINWEETJES van 2021

Aanhanger
De vereniging bezit een aanhanger, die door de leden gebruikt mag worden voor moestuin-gerelateerde doeleinden. Er wordt een vergoeding van € 10,00 per dag gevraagd voor onderhoud en afschrijving. Neem een extra nummerplaat mee en gebruik altijd het bij de kar behorende afdeknet om de lading te bedekken. Reserveren gaat via de voorzitter: 06 1852 4604.

Afval
Afval van de moestuin gaat op de eigen composthoop of moet meegenomen worden naar huis. Gaas, hout, glas etc. moet door de tuinders zelf naar de plaatselijke milieustraat gebracht worden. Er is géén afvalstortplek op het complex of langs de Zandlaan; zie huishoudelijk reglement art. 10.5.2. Voor grof tuinafval is er twee keer per jaar een takkenweekend.

Bomen
(Fruit-)bomen zijn toegestaan op de tuin. Afhankelijk van de plaats op de tuin mag een boom niet hoger zijn dan 3 meter; dit ter beoordeling van de controlecommissie. Wilgen en bamboe zijn verboden. Zie art. 10.3.6 van het huishoudelijk reglement.

Facebook
De vereniging heeft een Facebook-pagina. Zoek naar “BATV Zandlaan” en meld je eenmalig aan bij de groep.

Landbouwfolie
Om te voorkomen dat tijdens de wintermaanden meerdere tuinen afgedekt worden met landbouwfolie is dit alleen toegestaan, in overleg met het bestuur, in situaties van opzegging van de tuin of bij langdurige ziekte.

Gif
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is absoluut verboden; zie het huishoudelijk reglement art. 10.4.1.l.

Grind
Gebruik geen grind in de tuin voor het maken van paden of terrasjes, ook niet in combinatie met worteldoek. Het zakt weg in de veengrond en het is daardoor bijna niet meer te verwijderen van het complex. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke paden.

Honden
Honden zijn toegestaan op het complex, mits aangelijnd. Alleen binnen een vaste afzetting rond de eigen tuin mag de hond los. Huishoudelijk reglement art. 10.4.1.o.

Materialen
Bij de blokhut van de vereniging staan kruiwagens en stenenwagens die de tuinders mogen gebruiken. Het spreekt vanzelf dat deze wagens na gebruik teruggezet moeten worden. Vaak beschikt de vereniging over tegels, planken, palen, deuren, gaas en gereedschap. Deze spullen kunnen, na overleg met de voorzitter, door de leden worden gebruikt of meegenomen.

Paden + slootrand
Tuinders moeten van het gezamenlijke pad langs hun eigen tuin het gras kort houden en/of vrijhouden van onkruid en overhangend groen verwijderen. De slootrand langs hun tuin moet kort gehouden of gemaaid worden. Wanneer het bestuur, na een waarschuwing, moet ingrijpen zal € 7,50 per strekkende meter in rekening gebracht worden.

Pasje
Leden ontvangen bij de jaarlijkse rekening een kortingspasje, geldig bij tuincentrum De Oosteinde en bij Karwei in Hillegom. Dit pasje wordt slechts eenmaal verstrekt en mag niet worden uitgeleend.

Ratten
Maak het de ratten op het complex niet te gemakkelijk: haal uiterlijk half september alle courgettes en maiskolven van je tuin, ook als ze nog niet helemaal rijp zijn. Thuis rijpen de kolven nog verder door. Ratten zijn er gek op en ruiken het als de maiskolven eetbaar zijn.

Smoestuin
De Smoestuin is de verenigingstuin, gelegen tegenover de BATV-blokhut, voor alle leden. Open Dagen en de nieuwjaarsbijeenkomst worden daar gehouden, er kunnen workshops en activiteiten georganiseerd worden. Zie hiervoor de agenda op onze website en Facebook-pagina.

Tafel hoofdingang
De bedoeling van deze tafel is om er tuinproducten neer te leggen (groenten, stekjes, jonge plantjes) die je zelf over hebt. Andere tuinders en passanten kunnen hier hun voordeel mee doen. Het is niet de bedoeling dat er afgedankte of niet bruikbare materialen worden “gedumpt”. Voor grotere items zoals tegels, tuinmeubilair en glas kan een kaartje opgehangen worden met je tuin- en telefoonnummer.

Takkenweekend
In maart en in november kunnen, op een door het bestuur aangewezen weekend, takken, stronken en ander grof groenafval naar de verzamelplaats vlak bij de ringvaart worden gebracht. Geen stenen, gaas, glas, hout etc. storten. Alléén in deze weekenden mag daar het groenafval worden gebracht. Hiervoor kan, na overleg met de voorzitter, ook gebruik gemaakt worden van de aanhanger van de vereniging. De gemeente Bloemendaal haalt het tuinafval na dat weekend op voor verdere verwerking. Kijk in de agenda op onze website voor de data van deze weekenden.

Toilet
Vanaf het takkenweekend in maart tot en met het takkenweekend in november is het toilet overdag geopend. Spoel geen vochtige doekjes, maandverband of tampons door, want de persleiding naar het hoofdriool heeft een diameter van slechts 6,4 cm en zou daardoor kunnen verstoppen. De toiletbril niet naar beneden duwen; deze zakt vanzelf. Laat het toilet schoon achter en doe het licht uit. Er hangt een intekenlijst waarop de bezoekers van het toilet (ook de heren!) kunnen aangeven welke week zij het toilet willen schoonhouden. Vriendelijk verzoek aan alle toilet-gebruikers om op deze lijst in te tekenen.

Website
Op onze website www.batv.nl staan onder het hoofdstuk ‘Agenda’ de data voor de eerstvolgende takkenweekenden, ledenvergaderingen en overige evenementen zoals een Open Dag of de nieuwjaarsbijeenkomst.

112
Voor het geval er via 112 politie of ambulance gebeld moet worden voor een gebeurtenis op ons complex, geef dan het volgende aanrij-adres door: Zandlaan 36, Bennebroek. Dit is het laatste woonhuis aan de Zandlaan, voor onze tuinen. Loop daar heen om de hulpdienst op te vangen en de weg te wijzen. Gebleken is dat ons complex, dat geen eigen adres (!) heeft, nauwelijks te vinden is voor hulpdiensten. Vraag ook of de brandweer komt: die weet ons complex wel te vinden.

Bij de ingangen hangen plattegronden: roodgekleurde percelen geven tuinen aan van leden met een BHV-diploma, met ervaring als EHBO-er of reanimatie. Als zij aanwezig zijn kunnen ze assistentie verlenen.