Samenstelling bestuur en commissies

Voorzitter
Jan Stoel, tel. 023-5847365, tuin 72

Secretaris
Jacqueline Groen-Zondervan, tel. 06-44114151 (secretarisbatv@gmail.com), tuin 91 A

Penningmeester
Sabina Helms, tel. 06-29308865 (sabina.helms67@gmail.com), tuin 12 B

Lid
Frank Lewis, tuin 85

Lid
Henry Dol, tuin 107

Onderhouds- en Controlecommissie
Luuk Boskma, tuin 21
Dick Dekkers, tuin 15
Wil Mes, tuin 74
Hans Muilerman, tuin 7

Taxatiecommissie
Rob van de Loo, tuin 8
Henry Dol, tuin 107

Technische Commissie (‘Maandagochtendploeg”)
5 – 9 tuinders, in wisselende samenstelling. Voorjaar 2021 zijn dat Arnold van Bakel, Henry Dol, Derk Helms, Michiel Juijn, Jan Koedam, Ben van der Linden, Niek Ruissen, Jan Stoel en Henk Weijers.

Inkoopcommissie
Nella Stoel, tuin 74
Rob van de Loo, tuin 8
Cees Huitenga, tuin 66

Kascommissie
Daan Hendriks, tuin 55
Pieter Brolsma, tuin 53
reservelid:
Bart van Loon, tuin 106

Commissie Lief en Leed
Janneke Hogervorst, (janneke.hogervorst@hotmail.com), tuin 86 B
Frank Lewis, tuin 85

Ereleden
Tjeerd Hoekstra
Cees Huitenga, tuin 66
Ben van der Linden, tuin 59
Cor Wubbe, tuin 35

Ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40595965.

Het bestuur van de Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging Zandlaan hoort graag je mening. Heb je vragen, een idee of heb je interesse om het bestuur of een commissie aan te vullen?
Neem dan telefonisch contact op met onze voorzitter Jan Stoel, tel. 023-5847365.