Telefoonnummers,  bestuur en commissies

Alle vragen  kunnen – bij voorkeur – gemaild worden naar de secretaris of gesteld worden via het contactformulier.

voorzitter  Jan Stoel (tuin 72)  06-1852 4604,   023-584 7365

secretaris  Jacqueline Groen  06-4411 4151 (secretarisbatv@gmail.com)

penningmeester  Sabina Helms  06-2930 8865 (sabina.helms67@gmail.com)

werkgroep activiteiten  Wilma Cornelder  06-5355 6537 en  Niek Ruissen  06-4622 3408

technische commissie  Henry Dol  06-2239 1362

controle commissie  Luuk Boskma

taxatie commissie  Rob van de Loo

inkoopcommissie  Nella Stoel

financiële commissie  Pieter Brolsma, Bart van Loon, reservelid Dirk Nederveen.

commissie Lief en Leed  Janneke Hogervorst (janneke.hogervorst@hotmail.com)

tuin opzeggen  Jacqueline Groen (secretarisbatv@gmail.com)

tuin opleveren c.q. toewijzen  Frank Lewis  06-2694 4446 en  Niek Ruissen  06-4622 3408

(her)bouw berging/kast of hobbykas   Henry Dol  06-2239 1362

voedselbank  Wilma Cornelder  06-5355 6537

imkers  Barbara Karst  06-2125 5187 en  Niek Sweijen  06-4375 4564

honing bestellen  Marianne Hopman (bijeninuwomgeving@gmail.com)

ereleden  Tjeerd Hoekstra, Cees Huitenga, Ben van der Linden, Cor Wubbe

lid van verdienste  Derk Helms

 

Ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40595965.