Telefoonnummers,  bestuur en commissies

Alle vragen  kunnen – bij voorkeur – gemaild worden naar de secretaris of gesteld worden via het contactformulier.

voorzitter  Jan Stoel (tuin 72)  06-1852 4604,   023-584 7365  (j.stoel@quicknet.nl)

secretaris  Jacqueline Groen  06-4411 4151  (secretarisbatv@gmail.com)

penningmeester  Bart van Loon (bart.van.loon@kpnmail.nl)

werkgroep activiteiten  Wilma Cornelder  06-5355 6537 en  Niek Ruissen  06-4622 3408

technische commissie  Henry Dol  06-2239 1362

controle commissie  Luuk Boskma

taxatie commissie  Rob van de Loo

inkoopcommissie  Nella Stoel

financiële commissie  Pieter Brolsma, Dirk Nederveen, reservelid Saskia Venderbosch .

commissie Lief en Leed  Janneke Hogervorst (janneke.hogervorst@hotmail.com)

tuin opzeggen  Jacqueline Groen (secretarisbatv@gmail.com)

tuin opleveren c.q. toewijzen  Frank Lewis  06-2694 4446 en  Niek Ruissen  06-4622 3408

(her)bouw berging/kast of hobbykas   Henry Dol  06-2239 1362

voedselbank  Wilma Cornelder  06-5355 6537

imkers  Barbara Karst  06-2125 5187 en  Niek Sweijen  06-4375 4564

honing bestellen  Marianne Hopman (bijeninuwomgeving@gmail.com)

ereleden  Tjeerd Hoekstra, Cees Huitenga, Ben van der Linden, Cor Wubbe

lid van verdienste  Derk Helms

 

Ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40595965.