Doelstelling

In artikel 4 van de statuten van de BATV staat het doel van de vereniging omschreven.

De tekst luidt als volgt:
De vereniging heeft ten doel het tuinieren als amateur te bevorderen en het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
– Het huren en beheren van een tuincomplex, teneinde dit in gedeelten aan haar leden in gebruik te geven.
– Het geven of doen geven van voorlichting betreffende het tuinieren als amateur.
– Het bemiddelen bij het centraal inkopen van meststoffen, zaden, planten en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden.

Gedragsregels
Als je met zo velen tezamen tuiniert op een complex, moet je met elkaar een aantal gedragsregels afspreken. Deze gedragsregels zijn o.a. vastgelegd in het huishoudelijk reglement en wel in artikel 10 “Tuinregels”. Een belangrijke regel is, dat men er voor dient te zorgen dat de tuin in een goede staat van onderhoud wordt gehouden. Verwaarlozing en te hoog opschietend onkruid leidt tot overlast voor de naaste buren. Overigens is men vrij in de keuze van de gewassen. Of men bloemen, groenten, klein of groot fruit wil telen mag iedere tuinder zelf bepalen.
Er zijn echter ook wel wat beperkingen. Zo zal men zich, bij het telen van aardappelen, moeten houden aan de daarvoor speciale regels. Het houden van bijen, kippen en andere kleine huisdieren is niet toegestaan.

Milieuvriendelijk tuinieren
Een belangrijke afspraak, die de tuinders met elkaar hebben gemaakt, is dat er milieuvriendelijk getuinierd wordt. Er mag geen gebruik gemaakt worden van onkruidbestrijdingsmiddelen.

Vele tuinders gebruiken hun volkstuin nog volgens de oude traditie: het kweken van allerlei groenten. De laatste jaren echter is er een trend, dat veel tuinders ook allerlei bloemen en planten telen. Zo zie je een combinatie ontstaan van een groententuin, moestuin en siertuin. Het wordt wel eens omschreven als een “mengelmoestuin”.

Schoffelen en wieden zijn de enige aanbevolen bestrijdingsmethoden.