Controle commissie

De controle commissie bestaat uit 4 tuinders die tweemaal per jaar het volkstuincomplex gecontroleren.

Deze commissieleden zien toe op het naleven van de tuinregels zoals vastgesteld in artikel 10 van het huishoudelijk reglement en op de staat van onderhoud van het gehele complex en rapporteert hierover aan het bestuur. Het onderhoud van de gemeenschappelijke paden baarde steeds zorgen. De commissie adviseerde het bestuur daar meer regelgeving op te zetten, hetgeen is gebeurd.

Naar aanleiding van zo’n controle komen sommige leden tot de conclusie dat zij beter kunnen stoppen met tuinieren.

Na de najaarsronde zijn er de gebruikelijke opmerkingen van de commissie over te weinig onderhoud en het beter schoonmaken van slootranden en paden. Betreffende tuinders worden hier dan nog eens persoonlijk of per mail over benaderd door het bestuur.