Controlecommissie

31 jul, 2021

Deze commissie heeft in 2020 tweemaal ons volkstuincomplex gecontroleerd. Bij de eerste ronde werd de opmerking gemaakt naar alle leden, dat vrijwel alle tuinen er verzorgd bij lagen en het geheel een goede indruk maakte. Het was de eerste keer dat de commissie op deze manier reageerde en dat stemde tevreden. Het onderhoud van de gemeenschappelijke paden baarde nog wel steeds zorgen. De commissie adviseerde het bestuur daar meer regelgeving op te zetten. Hetgeen is gebeurd.

Naar aanleiding van deze controle zijn twee leden tot de conclusie gekomen dat zij beter konden stoppen met tuinieren.

Na de najaarsronde waren er de gebruikelijke opmerkingen van de commissie over te weinig onderhoud en het beter schoonmaken van slootranden en paden. De lijsten, met daarop de tuinnummers welke tuinen dit betrof, zijn weer op de publicatieborden gehangen en de meeste tuinders zijn nog eens persoonlijk of per mail hierover benaderd door het bestuur.