Lintjesregen 2021

Jan Stoel, voorzitter van de BATV Zandlaan, is op 26 april 2021 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als blijk van waardering voor zijn onbaatzuchtige inzet voor het moestuincomplex gedurende meer van 17 jaar. Hieronder volgt de tekst die de burgemeester uitsprak.

Burgemeester E.J. Roest: “Van harte welkom, fijn dat u er bent, dat u even weg kon van het tuinderscomplex van de Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging, de BATV, waar u al 28 jaar lid van bent en inmiddels 17 jaar actief als voorzitter. We gaan overigens een heerlijke tijd tegemoet besefte ik vanmorgen, de zon die echt weer begint te schijnen en alles komt tot groei en bloei. Er zullen steeds meer leden op de tuinen aan het werk zijn. Ik fietste gisteren even naar Vogelenzang en ik zag overal weer mensen bedrijvig op de volkstuinen. Er is van alles te doen. En als er niets te doen is, dan bedenkt u wel iets. Want, meneer Stoel, u steekt heel veel tijd in de BATV en al vanaf het moment dat u de voorzittershamer in handen kreeg heeft u zich op allerlei manieren ingespannen om verbeteringen en vernieuwingen door te voeren, waardoor het complex vandaag is wat het is: een heel goed onderhouden moestuincomplex dat bovendien midden in de Bennebroekse samenleving staat.

Een van de eerste dingen die u aanpakte was de verloedering van het complex. Er was op het moment dat u kwam al een onderhouds- en controlecommissie maar u heeft de aansturing daarvan steviger ter hand genomen, want u houdt wel van helderheid. Illegale bouwsels verdwenen, dat is altijd legaal om te doen, achterstallige tuinactiviteiten werden opgepakt, net als het onderhoud van het gezamenlijke pad en de te hoge bomen en de te breed uitgegroeide heggen. Ook die werden gesnoeid. Ook introduceerde u de open dagen, die goed blijken te zijn voor de promotie van de BATV.

Al in 2009, toen de vereniging 25 jaar bestond, organiseerde u een feestelijke open dag. Er werden eigen producten uit de tuin verkocht, er werd een speurtocht georganiseerd, er werden pannenkoeken gebakken voor de kinderen en er was een receptenboekje. En die dag leverde meteen ook een hoop nieuwe leden op. Dat is ook belangrijk, dat er voldoende leden in de vereniging zijn, inclusief de wachtlijst. U organiseert doe-dagen, waarin tuinders wordt gevraagd mee te helpen met allerlei klussen die gedaan moeten worden op het complex, zoals het schilderen van het tuinhuis, hekken plaatsen, bomen snoeien en dat kan ook in de winter periode. Inmiddels is het al vanzelfsprekend als er iets gedaan moet worden dat leden zelf de schouders eronder zetten. En elke maandagochtend bent u samen met de leden van de technische commissie op het complex aanwezig om allerlei voorkomende werkzaamheden uit te voeren. En ik ben daar zelf ook een keer bij geweest, dus ik heb het aan den lijve ondervonden, ook de gezelligheid die daar is.

Verder moedigt u alle leden aan om zo veel mogelijk te doen om kosten te besparen. Zo wordt het kopieerwerk gratis gedaan en brengen de leden zelf de zaadcatalogi rond en u maakt er een sport van zoveel mogelijk benodigdheden voor in de tuin gratis te ontvangen. En ook weet u de jaarlijkse inkoop van zaden en meststoffen te regelen voor de vereniging, waardoor er een flinke korting mogelijk is. En in samenwerking met groei en bloei organiseert u de plantenruildagen. Niet alleen overigens fysiek maar ook online bent u actief, met het beheer van de website en de Facebook pagina. Dat moet in deze tijd natuurlijk wel. Je moet zichtbaar zijn als vereniging.

Helaas, en dat was ook de reden van mijn bezoek toen, heeft het complex zo nu en dan te maken met vandalisme, met diefstal en zelfs brandstichting. U regelde een 2de hands container waar de waardevolle spullen in kunnen worden opgeslagen, maaimachines, de frees, handgereedschap. Overigens veel van die spullen kwamen weer terug, gesponsord door de samenleving, zoveel goodwill en draagvlak heeft de vereniging in de kern.

Met het Waterschap, dat is ook altijd een vraagstuk want het is daar drassige veengrond, onderhoud u contact omtrent het waterpeil, om het complex zo goed mogelijk droog te houden, maar wel om voldoende water voor de planten te hebben. Gelukkig weet u ook de weg naar de gemeente goed te vinden. Eerst Bennebroek natuurlijk, na de fusie in 2009 de gemeente Bloemendaal. U regelt dat er jaarlijks vrachtwagens komen met overtollige grond van andere plekken in de gemeente om het verzakkende complex op niveau te houden.

En 2x per jaar is er ook een takkenweekend. Daar kan je je van alles bij voorstellen, bij een ‘takkenweekend’, maar hier gaat het er om dat tuinders hun grof tuinvuil naar een verzamelplek brengen, waar de gemeente het vervolgens ophaalt voor verdere verwerking.

En nadat u er in geslaagd was om van ‘Bloemendaal Samen’ subsidie te krijgen voor de bouw van een toilet op het complex heeft u overeenstemming kunnen bereiken met de gemeente over realisatie hiervan. Het is natuurlijk heel fijn dat mensen op het complex kunnen blijven en niet naar huis hoeven als dat nodig is.

Maar mede op uw aangeven heeft de vereniging zich ook maatschappelijk verantwoord ontwikkeld. Dat vind ik erg mooi. Zo is er in 2017 een samenwerking tot stand gekomen met de Voedselbank in Hillegom. En doneren tuinders 1x per week groente en fruit. En dat is goed voor wekelijks zo’n 5 tot 12 kratjes, vers van de tuin voor mensen die zich dat niet kunnen permitteren. Een prachtig initiatief. En dan de bijen. Die zijn belangrijk voor de biodiversiteit. U heeft opdracht gegeven om op 2 plaatsen op het complex bijenstallen te bouwen, waar leden, die ook imker zijn, bijen kunnen houden. En dat is goed voor de bijenstand, maar ook voor het bevruchten van de gewassen in de tuinen, dus dat is een wisselwerking. Ook is er aandacht voor verantwoorde onkruidbestrijding. Ook een thema in deze tijd.

U heeft voorgesteld om een halve tuin, vlak bij het tuinhuisje van de vereniging, in te richten als verenigingstuin, waar gezamenlijke activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals een workshop, ontvangst van gasten tijdens de open dagen, die daar ook zijn, en de nieuwjaarsbijeenkomst, die overigens ook door u is geïntroduceerd. En inmiddels is de Smoestuin, zoals die genoemd is, een groot succes. Een ‘hangplek’ voor menig oudere tuinder.

Recent is het oude clubhuis vervangen en bij de organisatie en realisatie daarvan was u de grote motor. De leden van de BATV zijn ontzettend blij met u en met uw voorzitterschap omdat u ongelofelijk betrokken bent, zowel bij het complex als bij de tuinders zelf. U bent dagelijks op het moestuincomplex en altijd heeft u tijd voor een praatje, een advies, een helpende hand, maar ook aandacht voor de menselijke kant van de zaak: de menselijke maat. U houdt van korte lijnen, weet zaken altijd snel voor elkaar te krijgen en is er een aanhangwagen nodig voor het afvoeren van tuinmateriaal dan regelt u dat. En altijd bent u op zoek naar oplossingen voor concrete vraagstukken die zich aandienen. Niets is u te veel. Zelfs als u op vakantie gaat regelt u dat een medebestuurslid uw rol waarneemt en een oogje in het zeil houdt. Daarbij bent u vriendelijk, attent, tactvol, dat moet in zo’n complexe situatie, en een meelevend mens. U kunt goed luisteren en samenwerken en als voorzitter bent u onderhand onmisbaar geworden. Toch gaat u volgend jaar terugtreden, en dat is heel begrijpelijk en ook terecht. Maar niet zonder een blijk van waardering voor de manier waarop u de BATV heeft laten groeien en bloeien.

En daarom mag ik u met groot genoegen en groot respect aankondigen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Uw vrouw gaat u de versierselen opspelden, want dat mag ik niet.”