Algemene ledenvergadering 11 april

dinsdag 11 april

van 19.30 tot 21.00 u

Locatie:
’t Trefpunt
Akonietenplein 1
Bennebroek

 

Aansluitend (vanaf ca. 21.00 u) is er een afscheidsreceptie van Jan Stoel, die na 20 jaar de voorzittershamer neerlegt.

Alle tuinders en hun partners zijn welkom.