WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. Op 1 juli 2021 is de WBTR ingegaan en moeten wij eraan voldoen.

Deze wet gaat over:

  • De positie en plichten van bestuursleden
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven
  • Regels omtrent belangenverstrengeling
  • Procedures bij grote uitgaven.

Dit moet, om te voorkomen dat je ‘gedoe’ krijgt in de vereniging, om bestuursleden te behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid en om aan nieuwe bestuursleden te laten zien dat onze zaken goed op orde zijn.

We zijn bezig de statuten en het huishoudelijk reglement hierop na te pluizen. Veel zaken zijn al goed geregeld bij de BATV. Een paar items zullen moeten worden toegevoegd aan de statuten. Daar zijn we nu mee bezig.

(augustus ’21)