WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. Op 1 juli 2021 is de WBTR ingegaan en moeten wij eraan voldoen.

Deze wet gaat over:

  • De positie en plichten van bestuursleden
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven
  • Regels omtrent belangenverstrengeling
  • Procedures bij grote uitgaven.

Dit moet, om te voorkomen dat je ‘gedoe’ krijgt in de vereniging, om bestuursleden te behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid en om aan nieuwe bestuursleden te laten zien dat onze zaken goed op orde zijn.

Onze gewijzigde statuten zijn op 8 april 2022 bij de notaris ondertekend, en het huishoudelijk reglement is geheel bijgewerkt. Op deze wijze voldoet de BATV Zandlaan aan de eisen van de WBTR.