Schommels

Tegenover de Smoestuin bevinden zich twee schommels, gemaakt door de technische commissie. Deze zijn bedoeld voor de (klein)kinderen t/m 12 jaar van onze leden. Er mag alleen geschommeld worden onder toezicht van (groot)ouders of verzorgers. Deze zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de schommels. De vereniging draagt geen aansprakelijkheid bij het gebruik.

De technische commissie zal het schommeltoestel regelmatig controleren.